فرم جستجو
  
  
  
  
 و  يا


كشور نوع تفاهم نامه عنوان تفاهم نامه سال انعقاد فایل ضمیمه
ايران تفاهم نامه های داخلی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ايران 1396 دانلود تفاهم نامه
ايران تفاهم نامه های داخلی سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ايران 1396 دانلود تفاهم نامه
ايران تفاهم نامه های داخلی اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي ايران 1396 دانلود تفاهم نامه
ايران تفاهم نامه های داخلی معاونت محيط زيست انساني سازمان محيط زيست 1397 دانلود تفاهم نامه
ايران تفاهم نامه های داخلی سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران 1397 دانلود تفاهم نامه
ايران تفاهم نامه های داخلی سازمان بسيج مهندسين صنعتي و سازمان مديريت صنعتي 1397 دانلود تفاهم نامه
ايران تفاهم نامه های داخلی معاونت اجتماعي و پيشگيري از جرم قوه قضاييه 1397 دانلود تفاهم نامه
ايران تفاهم نامه های داخلی مركز ملي فرش ايران 1396 دانلود تفاهم نامه
ايران تفاهم نامه های داخلی دانشگاه فني و حرفه اي كشور 1397 دانلود تفاهم نامه
ايران تفاهم نامه های داخلی معاونت آموزش، پژوهش و فناوري وزارت صمت 1397 دانلود تفاهم نامه
ايران تفاهم نامه های داخلی خانه صنعت، معدن و تجارت ايران 1396 دانلود تفاهم نامه
ايران تفاهم نامه های داخلی 5 جانبه : اجراي طرح توليد پوشاك در مناطق روستايي 1396 دانلود تفاهم نامه
ايران تفاهم نامه های داخلی شركت سرمايه گذاري فناوري تك وستا (توسن) 1396 دانلود تفاهم نامه
ايران تفاهم نامه های داخلی 3 جانبه( وزارت آموزش و پروش، وزارت صمت و سازمان) 1393 دانلود تفاهم نامه
ايران تفاهم نامه های داخلی شركت بورس كالاي ايران 1395 دانلود تفاهم نامه
ايران تفاهم نامه های داخلی انجمن پوشاك 1395 دانلود تفاهم نامه
ايران تفاهم نامه های داخلی ستاد توسعه زيست فناوري 1395 دانلود تفاهم نامه
ايران تفاهم نامه های داخلی ستاد توسعه زيست فناوري 1395 دانلود تفاهم نامه
ايران تفاهم نامه های داخلی سازمان انرژي هاي نو ايران(سانا) 1395 دانلود تفاهم نامه
ايران تفاهم نامه های داخلی معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي 1395 دانلود تفاهم نامه
ايران تفاهم نامه های داخلی شركت فرابورس ايران 1394 دانلود تفاهم نامه
ايران تفاهم نامه های داخلی معاونت توسعه روستايي رياست جمهوري 1394 دانلود تفاهم نامه
ايران تفاهم نامه های داخلی شركت سهامی بیمه ایران 1394 دانلود تفاهم نامه
بوسني و هرزگوين تفاهم نامه های خارجی يادداشت‌تفاهم با وزارت اقتصاد و تجارت خارجي بوسني و هرزگوين 1395 دانلود تفاهم نامه
پاكستان تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم با سازمان توسعه بنكاه‌هاي كوچك و متوسط پاكستان 1393 دانلود تفاهم نامه
بلغارستان تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم با آژانس ترويج بنگاه‌هاي كوچك و متوسط جمهوري بلغارستان 1395 دانلود تفاهم نامه
افغانستان تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم همكاري‌هاي مشترك اقتصادي و صنعتي با وزارت احيا و انكشاف دهات جمهوري اسلامي افغانستان 1387 دانلود تفاهم نامه
افغانستان تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم همكاري با و ولايت بلخ افغانستان 1391 دانلود تفاهم نامه
افغانستان تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم همكاري‌هاي مشترك اقتصادي و صنعتي با وزارت تجارت و صنايع افغانستان 1386 دانلود تفاهم نامه
افغانستان تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم همكاري مشترك اقتصادي و صنعتي (فني و مهندسي) با اتحاديه صنعتگران هرات-افغانستان 1390 دانلود تفاهم نامه
الجزاير تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم همكاري با وزارت مؤسسات كوچك، متوسط و صنايع سنتي جمهوري دموكراتيك مردمي الجزاير 1383 دانلود تفاهم نامه
اندونزي تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم با وزرات صنايع اندونزي 1385 دانلود تفاهم نامه
ايتاليا تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم با موسسه توسعه صنعتي ايتاليا در جهت تقويت همكاري بين ايران و ايتاليا 1383 دانلود تفاهم نامه
ايتاليا تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم هفتمين اجلاس كميسيون مشترك همكاري‌هاي اقتصادي با دولت جمهوري ايتاليا 1383 دانلود تفاهم نامه
آلمان تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم با bbw 1396 دانلود تفاهم نامه
آلمان تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم با ايالت بادن وورتمبرگ آلمان 1395 دانلود تفاهم نامه
تاجيكستان تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم همكاري‌هاي مشترك اقتصادي و صنعتي با وزارت رشد اقتصاد و بازرگاني جمهوري تاجيكستان 1390 دانلود تفاهم نامه
تركيه تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم با سازمان توسعه صنايع كوچك و متوسط جمهوري تركيه 1390 دانلود تفاهم نامه
تركيه تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم با سازمان توسعه صنايع كوچك و متوسط تركيه 2 1394 دانلود تفاهم نامه
تركيه تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم با اتاق استانبول 1395 دانلود تفاهم نامه
تركيه تفاهم نامه های خارجی صورتجلسه سرمايه گذاري مشترك ايران تركيه 1395 دانلود تفاهم نامه
تركيه تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم همكاري صنعتي با جمهوري تركيه 1389 دانلود تفاهم نامه
تركيه تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم اولين نشست اجلاس كارگروه مشترك مرزي با جمهوري تركيه 1388 دانلود تفاهم نامه
چين تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم با CICCPS 1396 دانلود تفاهم نامه
چين تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم با CICCPS 1396 دانلود تفاهم نامه
چين تفاهم نامه های خارجی توافق‌نامه با شركت چري كشور چين 1394 دانلود تفاهم نامه
چين تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم با وزارت بازرگاني جمهوري خلق چين 1392 دانلود تفاهم نامه
عراق تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم همكاري با وزارت صنايع و معادن عراق 1396 دانلود تفاهم نامه
كره جنوبي تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم با اداره كل كسب و كار‌هاي كوچك و متوسط كره جنوبي 1394 دانلود تفاهم نامه
مالزي تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم با شركت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط مالزي 1390 دانلود تفاهم نامه