جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

طرح پژوهشي

شروع اطلاعیه :‌1398/11/28
پایان اطلاعیه :‌1398/12/15

شرح اطلاعیه:

موضوع: طرح پژوهشي

به اطلاع مي رساند اين شركت در نظر دارد نسبت به واگذاري انجام پروژه پژوهشي "فاز دوم طرح آمايش صنعتي، معدني و تجاري منطقه آمايش 3 كشور" از طريق سامانه ستاد اقدام نمايد، لذا با اولويت نهادهاي پژوهشي و اعضاي محترم هيئت علمي از متقاضيان جهت ارائه پروپوزال از طريق مراجعه به سامانه فوق الذكر از تاريخ 28/11/98 لغايت 15/12/98 دعوت به عمل مي آيد. ضمنا شرح خدمات پروژه به شرح ذيل مي باشد.
شرح خدمات طرح آمایش صنعتی، معدنی و تجاری برای استانهای منطقه 3 کشور
1-بررسی وضعیت طرح‏های صنعتی و معدنی در حال اجرا و به بهره‏برداری رسیده در استان که مزیت و امکان رقابت‏پذیری دارند (با استفاده از مطالعات میدانی – مدل‏های علمی– ظرفیت بازار- شرایط محصول در بازارهای داخلی و خارجی)
2- بررسی و شناسایی اولویت‏ها جهت انتخاب قطب‏های صنعتی استان با توجه به ظرفیت و پتانسیل‏های منطقه‏ای
3- بررسی و شناسایی نوع فناوری مورد نیاز برای طرح‏های انتخاب شده در منطقه و ارایه تجربه کشورهای دارای فناوری پیشرو در زمینه‏های مربوطه
4- شناسایی و انتخاب صنایع پیشران با ارایه متدولوژی علمی مشخص و آینده نگاری برای مناطق مورد نظر
5- بررسی بازارهای هدف برای طرح‏های منتخب و نیازسنجی بازار داخلی و خارجی در وضعیت فعلی و آینده
6- تعیین اهداف کمی تولید برای طرح‏های منتخب در استان به استناد مزیت‏های نسبی و رقابتی
7- نیازسنجی زیرساخت‏ها و منابع مورد نیاز از قبیل آب، برق، گاز، زمین، راه‏های مواصلاتی، فناوری‏های ارتباطی و سایر زیرساخت‏های لازم
8- جمع بندی تحلیل راهکارهای علمی و عملی پیشنهادی

فایل وجود ندارد