جزییات مناقصه/مزایده
 

چاپ آگهي مناقصه عمومي- در دو مرحله مورخ 98/06/24 و 98/06/25

استان:‌
شماره آگهی :‌9537
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي همدان
معاونت :‌
شروع مناقصه :‌98/6/23
پایان مناقصه :‌98/7/23

شرح اگهی

چاپ آگهي مناقصه عمومي- در دو مرحله مورخ 98/06/24 و 98/06/25