جزییات مناقصه/مزایده
 

آگهي مناقصه عمومي -روزنامه هگمتانه

استان:‌
شماره آگهی :‌5590
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي همدان
معاونت :‌
شروع مناقصه :‌1398/04/22
پایان مناقصه :‌1398/05/21

شرح اگهی

آگهي مناقصه عمومي -روزنامه هگمتانه