جزییات مناقصه/مزایده
 

مناقصه عمومي

استان:‌
شماره آگهی :‌18102
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي همدان
معاونت :‌
شروع مناقصه :‌1397/12/22
پایان مناقصه :‌1398/01/21

شرح اگهی

مناقصه عمومي