معرفی شرکت
 

شرکت شهرکهاي صنعتي همدان در تاريخ 64/11/08 در اداره ثبت شرکتهاي همدان به ثبت رسيد و درراستاي توسعه صنعتي استان تا کنون 15 شهرک بوعلي ,بوعلي 2, اسدآباد , بهاران، صنايع غذايي بهار، تويسرکان، لالجين، رزن، ملاير1، ملاير2، نهاوند، نهاوند2, ويان، تويسرکان2، شهرک فناوري اطلاعات و13 ناحيه صنعتي اشترمل، اورقين، جيجانکوه، سامن، سهند، فرسفج، قروه درجزين، قهاوند، جوکار، گنبد، فامنين,شيرين سو و صالح آباد و منطقه ويژه اقتصادي جهان آباد که در مجموع 30 شهرک و ناحيه صنعتي را شامل مي شود . کل وسعت آنها بالغ بر 2903 هکتار است از اين تعداد26 شهرک و ناحيه صنعتي آماده واگذاري هستند. در مجموع تعداد2197 قرارداد جهت واحد توليدي منعقد گرديده, 913واحد صنعتي به بهره برداري رسيده اند که شاهد رشد چشمگيري در تکميل و توسعه شهرک­ها و نواحي صنعتي استان بوده­ايم بطوريکه بيشترين تعداد واحدهاي توليدي و صنعتي ايران صنايع کوچک و متوسط است که با تقويت اين منابع شاهد اشتغال بکار بسياري از جوانان غيور ايران عزيز در اين واحدهاي توليدي بوده ايم. در خصوص امکانات زيربنائي , 27 شهرک/ ناحيه صنعتي داراي آب , 26 شهرک/ ناحيه صنعتي داراي برق , 24 شهرک/ناحيه صنعتي تلفن ثابت و 11 شهرک و ناحيه صنعتي مجهز به فيبر نوري, 21 شهرک/ ناحيه صنعتي داراي گاز ,14 شهرک/ ناحيه صنعتي داراي شبکه فاضلاب و 9 شهرک/ ناحيه صنعتي داراي تصفيه خانه مي باشند.

مرکز خدمات فناوري و کسب وکار با مساحت 11 هکتار واقع در کيلومتر 8 همدان – تهران در سال 88 به منظور ارائه خدمات نرم افزاري و مشاوره اي به واحدهاي توليدي و صنعتي با اولويت واحدهاي مستقر در شهرکهاي صنعتي ايجاد شده است.

منطقه ويژه اقتصادي جهان آباد به منظور پشتيباني از فعاليت هاي اقتصادي و بر قراري ارتباط تجاري بين المللي و تحرک در اقتصاد منطقه اي و توليد و پردازش کالا , انتقال فن آوري , صادرات غير نفتي , ايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويق سرمايه گذاري داخلي و خارجي , صادرات مجدد , عبور خارجي (ترانزيت)‌و انتقال کالا (ترانشيب) در شهرستان فامنين استان همدان احداث گرديده است.اين منطقه اهدافي از قبيل جذب سرمايه هاي خارجي , دست يابي به فناوري پيشرفته , کسب دانش هاي مديريتي , ايجاد فرصتهاي شغلي جديد , محروميت زدائي از مناطقي که امکان رشد و توسعه بالقوه را دارند , جذب نقدينگي سرگردان داخلي و کمک به مهار تورم , کسب درآمد ارزي و افزايش صادرات را تعقيب مي کند.